Wettelijke verplichtingen Andere wettelijke formaliteiten en verplichtingen

 • Opmaken en neerleggen van jaarrekeningen
 • Publicatie Belgisch Staatsblad
 • Aanvragen en wijzigingen KBO
 • Wettelijke en aanvullende sociale verzekeringen

Startersformaliteiten Volledidige ondersteuning van starters

 • begeleiding door de volledige beginperiode
 • aanvraag van een ondernemingsnummer
 • oprichten vennootschap
 • opstellen financieel plan
 • aansluiting bij sociaal secretariaat
 • aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Fiscaliteit Fiscale verplichtingen zoals

 • opmaken van balansen en resultatenrekeningen
 • belastingsaangiftes personenbelasting
 • belastingsaangiftes vennootschapsbelasting
 • advies en begeleiding
 • optimalisatie zowel fiscaal als boekhoudkundig

BTW Voldoen BTW verplichtingen zoals :

 • aangiften
 • BTW-listing conform art. 53 quinquies BTW-WB

Boekhouding Voeren van boekhouding voor :

 • zelfstandigen
 • vennootschappen
 • VZW
 • rechtpersonen